logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Wrocławskie dziewice

Dawno temu tereny położone na prawym brzegu Odry zalała powódź. Mieszkało tam 11000 dziewic, które w obliczu zagrożenia wznosiły modlitwy do swojej patronki, św. Urszuli. W odpowiedzi z fal wynurzył się statek, na którym kobiety znalazły schronienie. Żeglowały nim tak długo, aż woda opadła i statek osiadł na ziemi. Tak mówi legenda. W miejscu, w którym statek zakończył swoją podróż, w 1400 r. biskup Wacław zatwierdził fundację szpitala dla kobiet i kaplicy, a później wybudowano kościół Jedenastu Tysięcy Dziewic.

2024  Spacerem Po Wrocławiu