logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Wrocław wczoraj i dziś

"Spacerem po (nieznanym) Wrocławiu" - katedra greckokatolicka i kościół pw. św. Krzysztofa

Pora na tekst o katedrze greckokatolickiej i kościele pw. św. Krzysztofa. Obie świątynie (każda należąca do innego wyznania) odwiedziliśmy 17 października. Wygląda na to, że nasz cykl wycieczek zdominowały kościoły, ale chyba nikomu to nie przeszkadzało :)

 

 

Czytaj więcej...

"Spacerem po (nieznanym) Wrocławiu" - Trzy świątynie w dwóch budynkach

17 października spacerowaliśmy dwa razy - po południu Pracze, ale wcześniej, o godz. 11, odwiedziliśmy trzy kościoły na Ostrowie Tumskim: pw. św. Krzyża, św. Bartłomieja i św. Idziego. No i jak zawsze, nie może zabraknąć historii :)

 


 

Czytaj więcej...

"Spacerem po (nieznanym) Wrocławiu" - Pracze Odrzańskie i kampus EIT+

Pracze Odrzańskie to najniżej położone osiedle wrocławskie (110 m n.p.m.). Ciekawe jest usytuowanie go w trójkącie pomiędzy Odrą i Bystrzycą, zwykle bowiem unikano takiego osiedlania się ze względu na zabagnienie i zagrożenie powodziami. Ale na spacer nadaje się doskonale - dlatego 17 października po południu zwiedziliśmy fragment osiedla, a 15 szczęśliwców także kampus EIT+ ;)

 

Czytaj więcej...

"Spacerem po (nieznanym) Wrocławiu" - U urszulanek

We wrześniu odwiedziliśmy Ossolineum, czyli dawny klasztor. A 3 października zwiedziliśmy klasztor sióstr urszulanek wraz z Mauzoleum Piastów Wrocławskich, kaplicą św. Jadwigi, muzeum sióstr oraz kryptami. Po raz kolejny frekwencja była ogromna - ponad 40 osób. Dziękujemy za obecność, a dla tych, którzy nie mogli z nami spacerować albo tych, którzy chcą sobie odświeżyć historię, mamy ten artykuł :)

 

Czytaj więcej...

"Spacerem po (nieznanym) Wrocławiu" - klasztor szpitalników z czerwoną gwiazdą

I tak 12 września spacerowaliśmy po raz pierwszy w ramach projektu "Spacerem po (nieznanym) Wrocławiu" finansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Naszym celem było Ossolineum z przepięknym Refektarzem, Salą pod Kopułą i tarasem, oraz Maciejówka. Spacerowało ponad 40 osób i mamy nadzieję, że ta frekwencja utrzyma się na kolejnych spacerach. A dla tych, którzy nie mogli z nami spacerować, (niezbyt) krótka historia dawnego klasztoru ;)

 


 

Czytaj więcej...

Zaginione Nowe Miasto

Zdjęcia z wycieczki oglądaliście kilka dni temu. A dla tych, którzy jednak woleliby zdobyć parę informacji o Nowym Mieście - przygotowaliśmy ten artykuł. Zachęcamy do lektury ;)

 

 

 

Czytaj więcej...

Kościół Dworski w Dzielnicy Czterech Wyznań

Kościół Opatrzności Bożej powstał w XVIII w. jako kościół dworski i pierwsza świątynia kościoła ewangelicko-reformowanego we Wrocławiu. Z pięknym białym wnętrzem i nie narzucającymi się złoceniami stał się wzorcem do naśladowania dla projektantów kolejnych kościołów, m.in. kościołów Pokoju czy świątyń w Świebodzicach, Dzierżoniowie, Wałbrzychu, Sycowie i Rawiczu. Zapraszamy na ul. Kazimierza Wielkiego 29 :)

 

 

Czytaj więcej...

Kościół Świętego od wszystkiego ;)

Kameralny kościółek w cieniu katedry. Założony w latach 20. XIII w. przez dziekana wrocławskiego, Wiktora. Najprawdopodobniej miał pełnić funkcję kaplicy grobowej księcia bp. Jarosława. Do XIV w. rezydowało tam 2 kanoników (in. plebanów), którzy byli duszpasterzami w parafii katedralnej. Po 1329 r. zwolniono ich z tych obowiązków. Do XV w. służył jako miejsce obrad kapituły katedralnej. Od 1888 r. zarządzali nim franciszkanie.

 

Czytaj więcej...

2023  Spacerem Po Wrocławiu