logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Spacerem po Bieńkowicach

Bieńkowice, dawniej podwrocławska wieś, od 1282 r. stanowiły majątek rycerski (Bankowicz). Współczesna nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia Bieniek (Benedykt), można więc sądzić, że tajemniczy Benedykt był założycielem wsi. Jego synowie - bieńkowicy - mieli dać początek osadzie.

Po raz kolejny Bieńkowice pojawiają się w 1353 r. - w Księdze ziemskiej księstwa wrocławskiego. Z zapisków tych wynika, że stanowiły one wówczas własność mieszczanina z Wrocławia. Funkcjonował w nich folwark, wiatrak, urządzenia obronne i dwór. W latach 30. wzdłuż ul. Wesołowskiego wybudowano osiedle domków jednorodzinnych. W 1951 r. zostały przyłączone do miasta. W północnej i wschodniej części osiedla dominują tereny kolejowe.

Przy ul. Ziemniaczanej 7-9 istniał neobarokowy pałac pochodzący z końca XIX w. Został jednak rozebrany po 1945 r., natomiast folwark, stanowiący część założenia pałacowo-parkowego, w 2010 r. wyburzono ze względu na jego zły stan. Całe założenie z parkiem miało powierzchnię pl. 4,7 ha, choć pierwotny park liczył nawet 8 ha. Obejmowało ono m.in. polanę z 2 stawami, punkt widokowy (na nieistniejącym wzgórzu).

2024  Spacerem Po Wrocławiu