logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Pałac Stolbergów

Pałac wybudowano w 1845 r. w północno-wschodniej części wsi - między korytem Widawy (zasypanym w XX w.) a Młynówką. Jego fundatorem był hrabia Bernhard zu Stolberg-Stolberg. Dawniej mieścił się tam trzyskrzydłowy zamek. Projekt przygotował radca budowlany Fleischinger, który wzorował się na angielskim neogotyku. Budynek miał 3 skrzydła, 3 kondygnacje i 2 masywne wieże zakończone płaskimi dachami. Rozbudowa o kolejne piętrowe skrzydło (zachodnie) to dzieło hrabiego Arthura von Henckel-Donnersmarck. Pałac znajdował się na lekkim wzniesieniu, z trzech stron otaczała go Widawa i jej boczna odnoga - fosa. Od frontu założono ogród ozdobny, najprawdopodobniej kwiatowy, z którego można było wejść do pomieszczeń pałacowych korzystając z lustrzanych schodów z ażurową metalową balustradą. Na ośmiobocznej wieży mógł się znajdować taras widokowy.

W 1895 r. pałac wykupiło miasto. Dwa lata później budowlę wykorzystano na ośrodek dla rekonwalescentów, uprzednio po raz kolejny go przebudowując (głównie instalacje i klatki schodowe).

W 1945 r. pałac przeznaczono dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego, później funkcjonował jako budynek wielorodzinny.

Informacji na temat pałacu niedostatek :) Zachęcamy Was jednak do dzielenia się z nami wszystkim, co wiecie o tym miejscu. Dawne zdjęcia możecie obejrzeć na stronach Wratislaviae Amici, natomiast plan pałacu i pozostałych zabudowań w parku przypałacowym na stronie Technische Uniwersitӓt Berlin.

Park okalający pałac Stolbergów miał powierzchnię 48 ha, zaprojektował go E. Petzold. Wśród zabudowań znalazły się: gospoda, zespól pałacowo-parkowy, folwarczny i młyński. Od pałacu wyznaczono promienisty układ osi widokowych, przy czym oś główna łączyła most na południowym korycie Widawy, pałac i wyspę założoną na stawie na rzece Młynówka. Droga widokowa prowadziła przez nadrzeczną łąkę, łączyła się z „obwodnicą” wzdłuż rzeki i drogą na wale przeciwpowodziowym. Cały czas uzupełniano drzewostan, tworząc aleje dębowe i lipowe na groblach czy wzdłuż dróg. Przy moście prowadzącym na teren parku rosną 2 klony polne, największe o obwodzie 180 cm i lipa drobnolistna o obwodzie 220 cm. Obok pałacu traficie na kasztanowce pospolite (obwód 230 cm) i klony jawory. Najstarsze z zachowanych drzew, jak dęby szypułkowe, mają obwód nawet 535 cm. Niewiele natomiast znajdziecie tam drzew iglastych: pojedyncze sosny pospolite czy świerki.

W 1908 r. powstał projekt przystosowania parku do jazdy rowerowej, likwidacji folwarku, przebudowy pałacu, wzniesienia pawilonów parkowych, powiększenia zbiornika wodnego i rozwinięcia sieci dróg. Większości tych zamierzeń nie zrealizowano.

2024  Spacerem Po Wrocławiu