logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Rynek Wrocławski

Dzisiaj kolejna, po „Leksykonie Architektury Wrocławia”, nieomal encyklopedyczna pod względem objętości, formatu i wagi publikacja, którą dodatkowo zaliczyć chyba możemy do księgarskiego gatunku białych kruków ;) Chodzi mianowicie o książkę „Rynek wrocławski” wydaną w roku 1976, której autorem jest Olgierd Czerner, pierwszy dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Autor szczegółowo przedstawia nam historię powstania Rynku, jego rozplanowania oraz zmieniające się na przełomie wieków funkcje poszczególnych kamienic, obiektów handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Dla młodszych wrocławian pouczający będzie zapewne rozdział opisujący ogrom zniszczeń wojennych w zabudowie Rynku i okolic. Niezwykle ciekawy jest również rozdział poświęcony koncepcjom przekształceń urbanistycznych - wspomniany jest w nim chociażby pomysł mówiący o stworzeniu dwupoziomowych skrzyżowań ruchu kołowego w narożnikach Rynku (sic!), a także koncepcja budowy trzech linii metra ze wspólnym węzłem zlokalizowanym pod Rynkiem właśnie.

Ciekawym graficznym uzupełnieniem znajdujących się w książce informacji są wklejone do publikacji rozkładane rysunki przedstawiające całe ciągi fasad poszczególnych pierzei Rynku, autorstwa Olgierda Czernera. Znajdują się one w zamieszczonym na końcu książki katalogu domów, w którym szczegółowo opisane zostały poszczególne budynki - podano w nim nawet szerokości frontów kamienic :)

W książce nie zabrakło również interesujących planów, rycin, oraz licznych fotografii - obecnie można je uznać za fotografie historyczne, co dodatkowo podnosi atrakcyjność publikacji. Możemy z nich dowiedzieć się, w jakim stopniu w wyniku działań wojennych zniszczona była zabudowa Rynku, ale także przekonać się na własne oczy, że w późniejszych latach na jego terenie w najlepsze rozwinął się ruch samochodowo-tramwajowy (szaleństwo), istniała stacja benzynowa (szok), a nawet rosło okazałe drzewo przyjaźni polsko-czechosłowackiej :)

Rynek wrocławski

Olgierd Czerner; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976

2022  Spacerem Po Wrocławiu