logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Zakład Produkcji Wody Na Grobli

Woda do ZPW pobierana jest z rzeki Oławy, ponieważ uzdatnianie wody z Odry byłoby zbyt drogie i wymagało stosowania zbyt dużej ilości związków chemicznych. Oława ma jednak mało wody, w związku z czym zasila się ją wodą z Nysy Kłodzkiej (jaz w Michałowie spiętrza wodę, która 21-kilometrowym kanałem jest przerzucana do Oławy). Ujęcie wody znajduje się w Czechnicy - trafia ona do Zakładów w Mokrym Dworze oraz na Grobli. Oba zakłady produkują łącznie ok. 120 tys. m³ wody na dobę, przy czym jest to połowa ich wydajności (budowniczowie zakładali, że Wrocław będzie zamieszkiwało 2 mln osób i zapotrzebowanie dobowe na wodę będzie wynosiło ok. 400 tys. m³).

1. Odżelaziacz

Z wody wytrącają się związki chemiczne, np. mangan, żelazo. W budynku odżelaziacza znajduje się 48 czterostopniowych wież napowietrzających, a woda przecieka przez złoże. Dzięki temu dostaje się do niej tlen, co wywołuje hydrolizę i wytrącenie żelaza w formie wodorotlenku żelaza, gromadzącego się pod odżelaziaczem. Co pół roku jest on odprowadzany do stawu osadowego, znajdującego się za budynkiem. Woda korytami płynie do kolejnego budynku, gdzie znajdują się filtry piaskowe.

W budynku odżelaziacza panuje stała (niezależnie od pory roku) temperatura ok. 10-11 stopni C. Ze względu na obecność dwutlenku węgla instalacja koroduje i nie da się jej oczyścić. W związku z tym MPWiK inwestuje w nowy budynek, w którym zamontowano urządzenia ze stali kwasoodpornej, w mniejszym stopniu reagującej z dwutlenkiem węgla. Inwestycja zostanie otwarta za ok. 7-8 miesięcy.

2. Filtry piaskowe

Urządzenia produkują przez cały czas tyle samo wody, jednak występują "szczyty pompowe", kiedy zapotrzebowanie na nią jest wyższe. Nawet oba Zakłady pracujące jednocześnie, rano i po południu nie byłyby w stanie zaopatrzyć w wodę wszystkich mieszkańców Wrocławia. Dlatego wybudowano 6 betonowych zbiorników wody czystej (kubaturą zbliżone do budynku Wytwórni Filmów Fabularnych), w której gromadzona jest nadwyżka wody wyprodukowanej w nocy (jeden nie jest już wykorzystywany).

W budynku znajduje się 16 filtrów piaskowych, z których każdy składa się z 10 "wanienek". W każdej z nich znajduje się piasek kwarcowy, usypany na wysokość ok. 1,5 m. Woda "przechodzi" przez ten piasek, wpada do zbiorników na 1. piętrze. Dzięki temu udaje się usunąć z niej wszelkie zawiesiny i osady, a ponadto wytrąca się z niej mangan. Filtry pracują ok. 48 godzin, po czym są czyszczone - od spodu sprężonym powietrzem wzrusza się piasek, przepłukuje się go czystą wodą przez ok. 20 minut, a popłuczyny usuwa na odstojniki. Sama woda zostaje poddana ozonowaniu i dalej trafia na filtry węglowe.

Gdy w odstojniku znajdzie się większa ilość popłuczyn, zaczyna pracować zgarniacz, który kieruje osad do centrum zbiornika. Pompa przepompowuje go do kanalizacji i dalej do oczyszczalni w Janówku, natomiast woda ze zbiornika trafia do Oławy.

3. Filtry węglowe

W ZPW znajduje się 12 filtrów, każdy z dwiema komorami z węglem aktywnym. Węgiel aktywny ma spory, do których "przylepiają" się niektóre związki. Nie da się ich jednak od niego "odczepić", stąd co 2-3 lata jest wymieniany (oprócz tego czyści się go co ok. 21 dni). Są jednak takie mikroorganizmy, które przyjmują postać przetrwalników, nie dających się usunąć z wody. Z tego względu do wody dodaje się chlor, jednak jego ilość nie może przekroczyć 0,3 g. Ponieważ chlor nie utrzymuje się zbyt długo w wodzie, w 4 miejscach we Wrocławiu woda jest "dochlorowywana".

2023  Spacerem Po Wrocławiu