logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Twoje osiedle - Sołtysowice

W poniedziałek miało miejsce kolejne, trzecie już spotkanie organizowane przez nas w ramach projektu „Twoje osiedle”. Pomimo deszczowej pogody frekwencja dopisała i o umówionej porze w siedzibie rady osiedla spotkaliśmy się z przemiłymi Paniami mieszkającymi na terenie Sołtysowic.

Tradycyjnie już chcielibyśmy pięknie podziękować za pomoc w organizacji spotkania i udostępnienie nam na jego potrzeby sali :)

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania i poczytania o wybranych obiektach na terenie osiedla.


Osiedle Sołtysowice (niem. Burgweide, Schottwitz) znajduje się w północnej części Wrocławia, w dzielnicy Psie Pole. Od północy osiedle graniczy przez Widawę z gminą Wisznia Mała, od północnego wschodu również wzdłuż Widawy z Kłokoczycami, od południowego zachodu z Karłowicami i od zachodu z Polanowicami. Najstarsza wzmianka o osiedlu pochodzi z 1312 roku - zapisano ją wówczas pod nazwą Schultheschowycz. W kolejnych latach pojawiały się m.in. takie nazwy jak Schuteswicz, Schulteissowicz, Schultewytz, Schottwitz, Bu-rweide oraz – od roku 1945 r. – Sułkowice. Ta ostatnia nazwa zachowała się do dziś w nazwie znajdującego się tu młyna. Nazwa Sołtysowice pojawia się w 1951 roku. W tym samym roku osadę przyłączono do Wrocławia.

Obecnie Sołtysowice to osiedle typowo podmiejskie, o zachowanym w dużej mierze klimacie wiejskim. Oprócz zabudowań gospodarskich z XIX/XX w., znajduje się tu typowa podmiejska zabudowa jednorodzinna z lat 20-30 XX w. oraz zabudowa współczesna z nowoczesnym kościołem św. Alberta. W ostatnim czasie osiedle mocno się rozbudowało, zwłaszcza w rejonie ulic: Lekcyjnej, Czytankowej i Przejazdowej, gdzie powstały domy jednorodzinne oraz wielorodzinne w niskiej zabudowie.

Kościół pw. Św. Alberta Wielkiego – budowany w latach 1991-95 według projektu Ewy i P. Ognielskich. Jest to kościół jednoprzestrzenny, stworzony na planie zbliżonym do odwróconej litery „Ω”. Również wystrój wnętrza oraz projekt witraży znajdujących się w kościele jest dziełem pary architektów – szczególnie zwraca uwagę usytuowany nad wejściem chór w kształcie łodzi

Grodzisko na Sołtysowicach - dawniej był to teren obronny o powierzchni 0,5 ha, składający się z trzech części - część środkowa posiadała własną fosę i wał ziemny, pozostałe otoczone były zewnętrzną fosą i wałami. Forma grodu oraz znaleziony na miejscu materiał zabytkowy (ceramika naczyniowa) datują to założenie na późne średniowiecze (XIII – XIV). Współcześnie jest to skansen otoczony fosą, która połączona jest ze starorzeczem Widawy. Teren grodziska uporządkowano i przekształcono w skansen dopiero pod koniec lat 70., przygotowując pod potrzeby turystów - na jego terenie utworzono ścieżki edukacyjne, otwarto wystawę plenerową, umieszczono ławki i wiaty. Wejścia do grodziska strzegą drewniane figury wojowników. Około 1980 roku Wrocławski Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski utworzył w tym miejscu Rezerwat Archeologiczny Grodzisko Sołtysowice.

Pałac w Sołtysowicach - 3-kondygnacyjny pałac wzniesiony w stylu neorenesansu wschodniego, o „rozrzeźbionej” bryle. Został wybudowany prawdopodobnie w latach 70 XIX w. wraz z parkiem krajobrazowym dla dyrektora banku Heinricha Fromberga w miejscu starego folwarku norbertanów.

Cukrownia Wrocław S. A. - została zbudowana w 1890 r. i była własnością spółki Schottwitz A.Cr zawiązanej przez panów Theodora Ehrlicha i Hansa Fromberga. W roku tym zbudowano budynek główny cukrowni (obecną surownię) wraz z kotłownią i 86 metrowym kominem oraz zaplecze mieszkalne. Do lat 20-tych XX wieku cukrownia produkowała cukier surowy. Obecnie w starych murach funkcjonuje całkiem nowoczesna fabryka, której areał surowcowy wynosi 3900 ha i położony jest w powiatach: wrocławskim, trzebnickim, namysłowskim i oławskim.

Młyn Sułkowice - został wzniesiony w 1890 roku wraz z doprowadzeniem bocznicy linii kolejowej. Ma formę zespołu połączonych ze sobą budynków (każdy na planie prostokąta), a usytuowany jest wzdłuż jednej linii zabudowy z poprzecznie usytuowanym od wschodu budynkiem silosu. Zespół zabudowań uzupełniały dwa 3-kondygnacyjne budynki mieszkalne z cegły oraz pochodzące z lat 20 XX w. budynki administracji. Młyn był czynny do początku XXI wieku, obecnie na jego terenie funkcjonuje targowisko.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2023  Spacerem Po Wrocławiu