logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

 Miło jest nam poinformować, że nasz projekt zgłoszony do „Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw” przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i w związku z tym znalazł się na liście projektów, które otrzymają mikrodotację. Szczegóły naszego projektu, do udziału w którym będziemy Was zapraszać, już wkrótce :)

„Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw” to projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA. Okres realizacji projektu trwa od 2014-06-01 do 2016-11-30.

2024  Spacerem Po Wrocławiu