logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Lasek przy ul. Pomorskiej

Pierwszy wrocławski park powstał przy ulicy Am Wӓldchen (obecnie ul. Pomorska). "Lasek" (czyli Das Wӓldchen) był wyjątkowo popularnym miejscem spacerowym. Przed 1806 r. teren należał do Stadtinspektora von Piltscha, który założył tu ogród. Wojny napoleońskie doprowadziły do dużych zniszczeń w drzewostanie i po kilku latach "lasek" oddano pod zarząd miasta. Władze w ramach akcji zazieleniania miasta, zdecydowały o odnowieniu tego terenu. Prace trwały zaledwie 5 tygodni i w 1816 r. udostępniono go jako drugi park publiczny po Promenadzie Staromiejskiej. Niedawno park również przechodził rewitalizację, a jej efekty możecie ocenić sami :)

2024  Spacerem Po Wrocławiu