logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej

Autorką kilku najciekawszych wrocławskich pomników jest Łucja Skomorowska-Wilimowska, wrocławska rzeźbiarka, emerytowana profesor wrocławskiej ASP. Jeden z ciekawszych pomników jej autorstwa to pomnik Żołnierzy Radzieckich „Ściana” na Skowroniej Górze, na terenie cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej. Wyryte są na nim nazwiska około tysiąca zidentyfikowanych, poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy radzieckich, pochowanych we Wrocławiu. Około 6 tys. pochowanych nadal nie zidentyfikowano.

2024  Spacerem Po Wrocławiu