logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Ciemno wszędzie...

Do początku XVIII w. miasto nie było oświetlone, wyjątek stanowiły ważne święta czy okazje, jak przejazd władcy. Jeśli kupcy chcieli handlować po zmroku, korzystali ze świec lub łuczywa. Dopiero na początku 1703 r. po zachodniej stronie Rynku (ówczesny targ rybny) ustawiono trzy pierwsze latarnie olejowe. Osadzono je na żerdziach zatkniętych w beczki po śledziach. Kolejne pojawiły się jednak dopiero w 2. poł. 1741 r. W połowie XIX w. na Ostrowie Tumskim wprowadzono oświetlenie gazowe (istniejące do dziś), a w 1888 r. pojawiło się pierwsze światło elektryczne.

2023  Spacerem Po Wrocławiu