logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Kapliczka Heinza Dompniga

Wyjątkową kapliczkę słupową z piaskowca możemy zobaczyć w jednej z kaplic Katedry św. Marii Magdaleny (katedry Kościoła Polskokatolickiego). Przedstawia ona scenę ukrzyżowania Jezusa. Poświęcona jest najprawdopodobniej pamięci Heinza Dompniga, starosty księstwa wrocławskiego, który jednak niczym dobrym nie zapisał się w historii miasta. Ze względu na autorytarną politykę był bardzo nielubiany: nakładał na mieszczan wysokie podatki, pozwalał na szerzenie się korupcji. W momencie śmierci swojego protektora, Macieja Korwina, został oskarżony o homoseksualizm i nadużywanie władzy, torturowany i skazany na śmierć. 5 lipca 1490 r. przy biciu w kościelne dzwony przed Ratuszem odbyła się egzekucja. Kapliczkę - powstałą na zlecenie Rady Miejskiej w 1491 r. być może jako ostrzeżenie - uważa się za jeden z najstarszych zabytków mieszczańskiej rzeźby pomnikowej w mieście. Do lat 70. stała ona na skrzyżowaniu ulic Łaciarskiej i św. Marii Magdaleny.

2022  Spacerem Po Wrocławiu