logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Wrocławscy turnerzy

Od XIX w. rozwijał się ruch gimnastyczny, określany jako turnerski. Zapoczątkował go w 1811 r. w Berlinie Johann Friedrich Jahn. Organizował on miejsca do ćwiczeń oraz agitacji nacjonalistycznej i zjednoczeniowej.

Prawdopodobnie pierwsze we Wrocławiu boisko turnerskie zorganizował dr Wilhelm Harnisch, nauczyciel w ewangelickim seminarium nauczycielskim. Zajęcia z gimnazjalistami rozpoczął w 1815 r. Boisko znajdowało się na terenie Kępy Mieszczańskiej, w miejscu dzisiejszej elektrociepłowni. Ćwiczenia rozpoczęła grupka 10 uczniów, na koniec roku było ich już prawie 150, a w 1818 r. – 570. Wyposażenie placu ćwiczeń obejmowało drążki, kule do rzucania, dysk, oszczep, tyczkę, słupy do wspinaczki i przedmioty do biegu z przeszkodami. Ćwiczenia prowadzono w środy i soboty przez 4 godziny (od 15 do 19). Wprowadzono limity czasowe na niektóre zajęcia, np. na skok wzwyż bez rozbiegu przeznaczono 3 minuty.

Funkcjonowanie boiska dotowały wrocławskie władze oświatowe - z tych funduszy opłacano nauczycieli, dozorcę, a także remontowano urządzenia. Około 1818 r. jednak zaprzestano finansowania ze względu na coraz silniejszą propagandę nacjonalistyczną. W październiku tego roku we Wrocławiu i Legnicy wydano zakaz funkcjonowania takich boisk.

2022  Spacerem Po Wrocławiu